عکس/ محیط‌ بان پارک ملی کیاسر، هدف شلیک شکارچیان قرار گرفت