عکس/ مراسم گلریزان جامعه ورزش در حمایت از زلزله زدگان