عکس/ مرگ عابران پیاده زیر چرخ‌های بونکر حمل سیمان !