عکس/ مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه در بیمارستان امام خمینی(ره)