عکس/ موشک دوربرد سپاه پاسداران در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا