عکس/ نفت‌کش ایرانی برای سومین روز متوالی در حال سوختن