عکس/ نماینده رییس جمهور در بین خانواده های جانباختگان کشتی سانچی