عکس/ همدردی دریانوردان «شناور تارک۲» با خانواده دریانوردان سانچی