عکس/ واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر بیرجند به مشهد