عکس/ واکس زدن پای آقای وزیر در حین بازدید از پایانه مرزی شلمچه