عکس/ وداع با پیکر مرحوم «اکبر افتخاری» در ورزشگاه شیرودی