عکس/ ویرانی های شدید زلزله در سر پل‌ ذهاب کرمانشاه