عکس/ پرتاب پرچم روسیه به سمت ترامپ در حین ورود به یک جلسه رسمی!