عکس/ چهره بی حوصله عراقچی در سمینار همکاری ایران و اتحادیه اروپا