عکس/ کمکهای مردم سنندج برای زلزله زدگان؛ خدا شاهده هنوز حقوق نگرفته ام…