عکس/ کنفرانس خبری روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان