عکس یادگارى برانکو در کنار فرهاد مجیدى و کریم باقرى