عکس یادگاری روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان پیش از نشست سه جانبه