فرود هواپیمای حامل ۴۰ تن اقلام کمکی و امدادی در کرمانشاه