مراسم بخشش بوقلمون توسط دونالد ترامپ و اهل و عیالش در کاخ سفید