مراسم تشییع پیکر «سیدی گرفمی» کارگردان سینمای مستند