ممنوع شدن گدایی در حیدرآباد هند هم‌زمان با سفر دختر ترامپ!