نجات نوزاد گریان داخل کیسه پلاستیکی در یکی از خیابان های فیلیپین!