نمایش فیلم مستند فائزه هاشمی در زندان قصر در یک محفل خصوصی