هزاران خودرو در پارکینگ های مرزی واقع در شلمچه و چذابه