واکنش مهمانان برنامه نود به قرعه ایران در جام جهانی روسیه