وداع مردم اراک با پیکر کوهنوردان جان باخته‌ اشترانکوه