ورود مسی و رونالدو به لندن برای شرکت در مراسم بهترین های فیفا