وضعیت غم‌انگیز آمریکایی ها در حال فرار از طوفان ویرانگر