پایکوبی جمعی از وزیران دولت وحدت ملی افغانستان در آیین استقبال از تیم ملی کریکت