پذیرایی خادمان از زائرین اربعین در موکب حضرت معصومه(س)