چهره های سیاسی در سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی