کاریکاتور/ اشتغال‌و‌صادرات غیر‌نفتی افزایش می‌یابد!