کاریکاتور/ جواب رد زیدان به خرید بازیکن جدید برای رئال مادرید