کاریکاتور/ پول نداریم؛ مجبوریم بنزین را گران کنیم!