گشت و گذاری در بازار ارز تهران به بهانه ۴۰۰۰ تومانی شدن ارزش دلار!