گشت و گذار شهردار تهران از پروژه‌های عمرانی پایتخت