گوش شکسته های کشتی در راه مناطق زلزله زده کرمانشاه