یکی ازخاص ترین ورزشگاه های جهان در ارتفاع 2000 متری